Hundpensionatet

För information om kattpensionatet, gå in via länken ovan

Till hundarnas förfogande finns det 5 stora boxar anslutna till rastgårdar. Kenneln har en värme pump för att hålla perfekt temperatur både på sommaren och vintern.